Ereleden en leden van verdienste

Ere-leden:
Hermen Lequin
Cees Faas
Hans Vriend
Jos Visser
Alwin Wijngaarde
Jack Eisma
Jan Kuiper
Wim Boere
Bep van der Tol

Leden van verdienste:
Albert Drost
Fokke Brandsma
Lydia Singels
Henk Geerlings
Hessel Faber