Alcoholbeleid bardienst

23 oktober 2022


Als onderdeel van het lidmaatschap van onze vereniging verrichten leden elk jaar verenigingsactiviteiten. Een belangrijke taak binnen die verenigingsactiviteiten is weggelegd voor barvrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat leden en bezoekers kunnen genieten van een drankje in onze kantine.

Alcoholbeleid
Het schenken van alcohol in onze kantine brengt echter grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wij achten het van belang dat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken in onze kantine én dat alcoholmisbruik en rijden onder invloed wordt voorkomen. Ook mogen jongeren onder de 18 jaar geen bardiensten verrichten of zich achter de bar bevinden.

De Gemeente Purmerend heeft controle gehouden in ons Clubhuis. Zij hebben twee meiden van onder de 18 jaar wijn laten halen. Zij kregen dit zonder dat er naar een legitimatie is gevraagd. De Gemeente heeft ons daarom het volgende opgelegd:

  • Ieder barmedewerker moet het IVA certificaat halen
  • Het certificaat van elke barmedewerker moet in de kantine aanwezig zijn.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Om het belang van verantwoord alcoholgebruik te onderstrepen en een boete te vermijden verwachten wij van onze leden die als barvrijwilliger hun verenigingsactiviteiten verrichten, dat zij de online Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd en het IVA-certificaat behalen. De instructie is te vinden op: http://www.nocnsf.nl/iva

Test en certificaat
De IVA wordt afgesloten met een test van 21 vragen, die afgelegd moet worden om een certificaat te kunnen krijgen. De IVA hoeft slechts eenmaal te worden gedaan. Je mag maximaal 4 vragen fout hebben, des te meer reden om de instructie goed te lezen voordat je de test doet. Om de test te kunnen doen dien je een aantal persoonlijke gegevens in te vullen, maar ook naam en plaats van onze vereniging, Barcommissie (bij “naam barverantwoordelijke”), hun emailadres [email protected] en de naam van de aangesloten bond (KNLTB) te vermelden. Als je de test hebt gedaan wordt het certificaat vervolgens automatisch naar jou verzonden én naar het emailadres van de Barcommissie. Hierdoor kunnen wij aan onze wettelijke IVA-registratieplicht voldoen.

Drank –en Horecawet
Naast het feit dat wij vinden dat alcoholgebruik verantwoord moet plaatsvinden, kan het niet houden aan de regels voor onze vereniging serieuze consequenties hebben. Als er barvrijwilligers achter de bar staan die niet de IVA hebben gevolgd of als aan minderjarigen alcohol wordt geschonken:

  • Kan de gemeente ons een boete opleggen van € 1.360,00 !
  • Kan de gemeente onze vergunning voor uitoefenen van horecabedrijf tijdelijk of definitief intrekken;
  • Kan de politie proces verbaal opmaken, waardoor wij strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Wij vragen daarom aan onze leden goed aandacht te geven aan het bovenstaande en er samen voor te zorgen dat wij met elkaar op verantwoorde wijze van een drankje in onze kantine kunnen blijven genieten.

Met sportieve groet,

Het Bestuur en de Barcommissie.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 430 411 (van het clubhuis)

Tennis & Padel vereniging Elckerlyc

Van IJsendijkstraat 64
1442 CR Purmerend

KVK-nummer

40624053