Over Ons

Tennisvereniging Elckerlyc is opgericht op 31 augustus 1975. 
Zaterdag 29 augustus 2015 hebben we een groot 40 jarig jubileum feest gehad met maar liefst 300 enthousiaste mensen, o.a. onze Burgemeester Don Bijl was ook aanwezig. 

Hoe komt onze vereniging aan de naam Elckerlyc?
Onze vereniging heeft een bijzondere naam. En ook ons open toernooi -het Vijf Sinnen- klinkt niet bepaald alledaags. Wie bedacht deze namen? En waarom? Lees het in dit stukje historie.

Een tennisvereniging voor iedereen
'Heen en weer', 'Tikkie terug', 'Marktstad'. Welke naam geef je een tennisvereniging die nog lang geen vereniging is, maar het hoopt te worden? Over alles de nieuwe club aangaande werd 40 jaar geleden heftig gediscussieerd. Zo ook de kwestie ‘Hoe gaat de tennisvereniging heten?’ Er werd gewikt en gewogen. Het moest een tennisvereniging voor iedereen zijn en de naam zou dat moeten uitstralen. De naam moest tevens de tijd doorstaan en later, zeg maar na 40 jaar en daarna, nog goed moeten klinken.

Arm, rijk, modaal, iedereen moest lid kunnen worden. Tennissen? Dat hoefde je ook niet te kunnen. Die eis zou nogal aanmatigend geweest zijn, want van de mannen die over de naam van de tennisclub aan het brainstormen waren, had niet één van hen ooit een racket in zijn handen gehad, laat staan een balletje geslagen. Nou ja, Jos Visser dan. Een beetje op straat, over een touwtje. Recreatie en plezier dus, voor iedereen.

Elckerlyc
Het was Hermen Lequin die voor de tennisvereniging de naam ‘Elckerlyc’ bedacht.

Elckerlyc betekent: Iedereen of Alleman. Elckerlyc is de hoofdpersoon in een toneelstuk ‘’De Elckerlyc’. Hoe oud het toneelspel is, is niet bekend. Ook wie de oorspronkelijke schrijver is weet men niet.

De oudste bekende ‘Elckerlyc’ is geschreven in 1496, maar het oorspronkelijke toneelstuk is eerder ontstaan. Het toneelstuk is vaak en in vele Europese landen opgevoerd. Mensen die het kunnen weten schrijven erover als: “het aangrijpendste drama dat in West-Europa in de middeleeuwen tot stand gekomen is".

Vijf Sinnen
In het toneelspel is Elckerlyc de zondige mens die zijn leven moet beteren. Uiteindelijk lukt hem dat. Er komen vele personages in het spel voor die hem daarbij helpen. Ook de ‘Vijf Sinnen’ komt bij Elckerlyc. Vijf Sinnen = Vijf Zinnen: het menselijke waarnemingsvermogen. Er wordt ook wel ‘verstand’ mee bedoeld of ‘de vijf zintuigen’. Men zegt ook nu nog wel: "Bij zinnen zijn" of: "Ze alle vijf op een rijtje hebben". (‘of juist niet’, hoor je trouwens vaker).

Nu weet u dus ook waarom ons open toernooi ‘het 5 Sinnen’ genoemd is.

Wilt u meer weten over de Elckerlyc? Ga naar de bibliotheek. De tekst van de Elckerlyc in Middelnederlands met een vertaling in het hedendaagse Nederlands is er in diverse uitgaven. Ondanks het feit dat de personages in het spel allegorisch (symbolisch) zijn, komen ze - ook in deze tijd nog – levensecht over.